Barcelonès Nord

Moció del grup municipal de Tiana per exigir la 'tolerància zero' contra la corrupció política

El passat 5 de febrer, el PSC Tiana, a petició de la seva militància, va presentar una moció en contra de la corrupció política i la creació d'un codi ètic d'obligat compliment per part dels regidors. La moció va ser aprovada per unanimitat de tots els partits del consistori.

 

Documents adjunts